บอกเล่าเก้าสิบ
จ.สงขลา ซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนการรักษาความปลอดภัยเมืองหาดใหญ่ ครั้งที่ 5

140823-1-01

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ที่ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนการรักษาความปลอดภัยเมืองหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ม.อ. ร่วมให้การต้อนรับ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซ้อมแผน More...

by admin | Published 2 เดือน ago

________________________________________________________________________


        

140822-3-3
By admin On วันศุกร์, สิงหาคม 22nd, 2014
0 Comments

สคร.12 สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการโรคติดต่ออุบัติใหม่ “อีโบลา ภัยร้าย 2557”

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร. 12 สงขลา)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรคติดต่ออุบัติใหม่    อีโบลา More...

140822-2-3
By admin On วันศุกร์, สิงหาคม 22nd, 2014
0 Comments

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ More...

140821-7-1
By admin On วันพฤหัส, สิงหาคม 21st, 2014
0 Comments

จ.สงขลา จัดหน่วยเฉพาะกิจควบคุมพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับกรมปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกหน่วยเฉพาะกิจควบคุมพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า More...

140820-2-9
By admin On วันพุธ, สิงหาคม 20th, 2014
0 Comments

โครงการ “อบรมให้ความรู้ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภูรอง โดย นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง More...

140820-1-4
By admin On วันพุธ, สิงหาคม 20th, 2014
0 Comments

โครงการ “รวมน้ำใจพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดปัตตานี เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี” ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557  เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนบ้านบน ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี More...

140818-1-01
By admin On วันจันทร์, สิงหาคม 18th, 2014
0 Comments

ประชุมสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ “คนหาดใหญ่…กำหนดอนาคตตนเอง”

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557  เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ More...

140816-4-04
By admin On วันเสาร์, สิงหาคม 16th, 2014
0 Comments

พิธีเปิดงาน “ชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้” ภายใต้คำขวัญ “สามัคคีปรองดอง สันติสุขยั่งยืน”

วันนี้ (16ส.ค.57) เวลา 13.00 น. ที่ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  More...

140813-6-13
By admin On วันพุธ, สิงหาคม 13th, 2014
0 Comments

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จัดประมูลหมายเลขทะเบียนหมวดอักษรพิเศษ “ขข” ขุมทรัพย์สงขลา

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.57เวลา 10.00 น. ที่ ห้องสิรินภา โรงแรม หรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา More...

140808-6-1
By admin On วันศุกร์, สิงหาคม 8th, 2014
0 Comments

โครงการมายไอดอลคนต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้ “ร้อยเรื่องราว รวมจิตใจ สานสายใย เพื่อใต้สันติสุข”

วันนี้ (7ส.ค57) ที่ สำนักสงฆ์เกาะบก ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา(สวท.สงขลา) More...

140808-5-02
By admin On วันศุกร์, สิงหาคม 8th, 2014
0 Comments

“เดินแรลลี่การกุศล คนรักสงขลา ชลาทัศน์ราชิกา สมิหลาสะวัตตี”

วันนี้ (7ส.ค.57) เวลา 16.00 น. ที่ บริเวณลานวัฒนธรรม ถ.ชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม More...

140808-3-1
By admin On วันศุกร์, สิงหาคม 8th, 2014
0 Comments

พิธีปิด โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาพิกุลทอง

วันนี้ 7 สิงหาคม 2557เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาพิกุลทอง  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท More...

140805-12-3
By admin On วันอังคาร, สิงหาคม 5th, 2014
0 Comments

สพม.เขต 12 พร้อมจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 24

วันนี้ (5 สิงหาคม 2557) ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช   นายจำเริญ  รัตนบุรี More...

140805-2-2
By admin On วันอังคาร, สิงหาคม 5th, 2014
0 Comments

โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการชุมชนและคณะทำงานต่างๆ (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน More...

140804-13-1
By admin On วันจันทร์, สิงหาคม 4th, 2014
0 Comments

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนหัวหิน “ประดู่แดงเกมส์” ปี 2557

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 57 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน More...

140804-12-1
By admin On วันจันทร์, สิงหาคม 4th, 2014
0 Comments

โครงการปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขสู่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พล.ต.สมพงษ์ ไทรงาม ผบ.มทบ.15 และรองผอ.กอร.ถปภ.วังไกลกังวล พร้อมด้วย นายนพพร วุฒิกุล More...

140804-9-1
By admin On วันจันทร์, สิงหาคม 4th, 2014
0 Comments

“เทศบาลเมืองหัวหิน” ประชุมแนวทางการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะ

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 57 ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ เทศบาลเมืองหัวหิน พลตรีสมพงษ์ ไทรงาม More...

________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์